História:

Ubbink je súčasťou spoločnosti Ubbink Centrotherm Group. Spoločnosť Ubbink bola založená v Holandsku v roku 1896.

Spoločnosť Ubbink stále vyvíja a vyrába potrubia pre udržateľné HVAC riešenia a strešné doplnky. Tieto riešenia slúžia na zlepšenie vnútornej klímy, nielen v nových, ale i v existujúcich stavbách. Zároveň je toto riešenie vysokým prínosom pre zdravie ľudí žijúcich v rodinných domoch a v komerčných budovách.

Naše riešenia konkrétne zahŕňajú:

  • potrubie pre domáce a komerčné vykurovacie systémy vrátane strešných a stenových výustiek, riešenia komínov, spoločné dymovody a kaskádové systémy
  • potrubie pre ventilačné systémy pre domácnosť vrátane strešných a stenových výustiek, izolované potrubie s hmotnostným prietokom, systém distribúcie vzduchu využívajúci polotuhé potrubie, prívodné a odvodné ventily
  • strešné doplnky vrátane strešných lemovaní neobsahujúce olovo

Naše výrobky sú charakteristické tým, že sa vyznačujú vysokou výkonnosťou a udržateľnosťou. Okrem toho pomáhame zákazníkom tým, že im dodávame univerzálne výrobky, s ktorými je manipulácia a inštalácia jednoduchá a rýchla.

História spoločnosti:

1896          Založenie spoločnosti na spracovanie železa

1939          Evidovaná v zozname Amsterdam Stock Exchange

1959          Spoločnosť Ubbink založená v Belgicku

                    Začiatok budovania a divízie plynových dymovodov

1969          Zahájenie výroby plastových strešných okien

1976          Spoločnosť Ubbink založená vo Veľkej Británii

1992          Spoločnosť Ubbink založená vo Francúzsku

2000          Spoločnosť Centrotec získava Ubbink

                    Spoločnosť Centrotherm založená v Taliansku 

2009          Založená spoločnosť Ubbink Centrotherm Group 

                   Spoločnosť Centrotherm založená v USA

2010         Nadobudnutý závod na výrobu solárnych panelov

2011         Spoločnosť Ubbink založená vo Východnej Afrike (1. továreň na výrobu solárnych panelov v Afrike)

2016         Spoločnosť Centrotherm založená v Číne