Stále náročnejšie požiadavky na novostavby

Čoraz prísnejšie normy sú výsledkom Kjótskeho protokolu, ktorý podpísala  aj naša krajina. S cieľom ochrany životného prostredia je požiadavka na zníženie emisií CO₂, skleníkových plynov a zníženie spotreby energie v budovách celosvetová. V zmysle Kjótskeho protokolu  bola vypracovaná smernica 2020, podľa ktorej  by mali mať do konca roka 2020 všetky novostavby takmer nulovú spotrebu energie. Čiže kým sme sa museli od roku 2016 dostať do energetickej triedy A1, po roku 2020 musíme dosiahnuť triedu A0. Nadobudnúť žiadanú energetickú triedu A0 bez rekuperácie tepla pri vetraní a bez využitia obnoviteľných zdrojov energie je nemožné. Požiadavka na vetrací systém je rekuperácia tepla s minimálnou 80% účinnosťou, čiže z odvádzaného vzduchu sa 80% tepla odovzdá privádzanému čerstvému vzduchu. Potreba tepla na vykurovanie sa zníži minimálne  o 30% a tým budova splní teplotechnickú požiadavku.

 

0

Related Posts

Návrh riadeného vetrania do…

Najmä v našich nových výborne izolovaných domoch je nevyhnutnosťou pravidelné vetranie. Riešením je ventilačný systém s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu. Ventilácia obytných budov sa postupne dostáva do povedomia čoraz…
Read more

Vetranie a COVID-19

V poslednej dobe sa vďaka COVID-19 venuje ventilácii veľká pozornosť. Bolo publikovaných mnoho rôznych štúdií o šírení vírusu vo vzduchu. Vďaka najnovším poznatkom aktualizujeme pokyny pre spôsob vetrania. Nezmeneným odporúčaním…
Read more

Zdravá vnútorná klíma

Vďaka flexibilnému a modulárnemu rozvodnému systému AIR EXCELLENT bude váš domov spĺňať prísne požiadavky na nízku spotrebu a bude tvoriť príjemné a predovšetkým zdravé prostredie. Od januára 2021 začnú platiť…
Read more