Radónové riziko alebo hrozba pre zdravé bývanie

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu v zemskej kôre. Samotný radón nie je pre človeka až tak nebezpečný ako produkty jeho látkovej premeny v podobe tuhých radioktívnych látok viažucich sa na prachové častice vo vzduchu. Pri vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách a môžu spôsobiť následnú ujmu na zdraví človeka. Samozrejme ide o dlhodobú záležitosť, avšak riziko je tým vyššie, čím vyššia je aj koncentrácia radónu v objekte.

Radón ohrozuje zdravé bývanie v stavebnom materiáli, vo vode a v pôdnom vzduchu. Keďže tento vzácny plyn vzniká v zemskej kôre, na zemský povrch preniká z relatívne veľkých hĺbok. Reálne nebezpečenstvo môže vzniknúť ak z podložia budovy preniká cez rôzne škáry a netesnosti, prúdením vzduchu v objekte sa dostáva do miestností a tým vystavuje hrozbu pre zdravé bývanie.

V rámci zníženia rizika ohrozenia zdravia sa odporúča vykonať merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekonštrukciu.  Avšak tento nebezpečný plyn je možné efektívne odstrániť núteným vetraním. Prirodzené vetranie otváraním okien, hlavne v zime je finančne nevýhodné, nakoľko sa do miestnosti dostane studený čerstvý vzduch a neostáva nám nič iné ako nanovo vykúriť celú miestnosť. Nútené vetranie s rekuperáciou tepla je efektívnym spôsobom odstránenia znečisteného vzduchu z objektu a aj v prípade možného výskytu nebezpečného plynu v objekte.

0

Related Posts

Návrh riadeného vetrania do…

Najmä v našich nových výborne izolovaných domoch je nevyhnutnosťou pravidelné vetranie. Riešením je ventilačný systém s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu. Ventilácia obytných budov sa postupne dostáva do povedomia čoraz…
Read more

Vetranie a COVID-19

V poslednej dobe sa vďaka COVID-19 venuje ventilácii veľká pozornosť. Bolo publikovaných mnoho rôznych štúdií o šírení vírusu vo vzduchu. Vďaka najnovším poznatkom aktualizujeme pokyny pre spôsob vetrania. Nezmeneným odporúčaním…
Read more

Zdravá vnútorná klíma

Vďaka flexibilnému a modulárnemu rozvodnému systému AIR EXCELLENT bude váš domov spĺňať prísne požiadavky na nízku spotrebu a bude tvoriť príjemné a predovšetkým zdravé prostredie. Od januára 2021 začnú platiť…
Read more